مشخصات محصول

10077MG - پیرو توچی (ماه تولد)
دستبند
0 %
3.40  (گرم)

توضیحات:

قیمت کالا به علت یکسان نبودن وزن طلا تقریبا صحیح می باشد . پس از خریداری شما قیمت و وزن صحیح با شما فیکس می گردد.

قیمت محصول بدون تخفیف: 5,100,000 ریال             قیمت با تخفیف :(برای این محصول تخفیف در نظر گرفته نشده است)